Croeso i'r wefan hon!

Mwgwd

 • Bandage mask

  Mwgwd rhwymyn

  Mae'r cynnyrch hwn yn defnyddio hidlydd tair haen, a all ynysu gronynnau bacteriol yn effeithiol heb ddal eich gwynt ac atal y tagfa, y paill a'r llwch yn effeithiol. Mae cymwysterau cyflawn, cynhyrchion yn sicr , ddim yn dal yr anadl, strapiau clust uchel elastig, yn gyffyrddus i'w gwisgo a ddim yn tynhau'r clustiau.

 • KN95

  KN95

  Mae'r mwgwd N95 yn un o'r naw masg amddiffynnol gronynnol a ardystiwyd gan NIOSH. Mae “N” yn golygu peidio â gwrthsefyll olew. “Mae 95 ″ yn golygu pan fydd yn agored i nifer benodol o ronynnau prawf arbennig, mae crynodiad y gronynnau y tu mewn i'r mwgwd fwy na 95% yn is na chrynodiad y gronynnau y tu allan i'r mwgwd. Nid gwerth 95% yw'r cyfartaledd, ond yr isafswm. Nid yw N95 yn enw cynnyrch penodol. Cyn belled â'i fod yn cwrdd â safon yr N95 ac yn pasio adolygiad NIOSH, gellir ei alw'n “fasg N95”. Mae lefel amddiffyn N95 yn golygu, o dan yr amodau profi a bennir yn safon NIOSH, bod effeithlonrwydd hidlo'r deunydd hidlo mwgwd i ronynnau nad ydynt yn olewog (fel llwch, niwl asid, niwl paent, micro-organebau, ac ati) yn cyrraedd 95%.

 • surgical mask

  mwgwd llawfeddygol

  Mae'r cynnyrch hwn yn mabwysiadu hidlo tair haen. Mae'r prif brosesau cynhyrchu yn cynnwys chwythu toddi, spunbond, aer poeth neu ddyrnu nodwydd, ac ati, sydd â'r swyddogaeth o wrthsefyll hylifau, hidlo gronynnau a bacteria. Mae cymwysterau cyflawn, cynhyrchion yn sicr , ddim yn dal yr anadl, strapiau clust uchel elastig, yn gyffyrddus i'w gwisgo a ddim yn tynhau'r clustiau.

 • Disposable medical protective mask

  Mwgwd amddiffynnol meddygol tafladwy

  Mae masgiau amddiffynnol meddygol yn addas ar gyfer amddiffyn staff meddygol a staff cysylltiedig rhag afiechydon heintus anadlol yn yr awyr. Mae'n fath o offer amddiffyn meddygol hidlo hunan-frimio sy'n ffitio'n agos gyda lefel uchel o ddiogelwch, yn arbennig o addas ar gyfer dod i gysylltiad â'r awyr yn ystod gweithgareddau diagnosis a thriniaeth Neu pan fydd cleifion â heintiau anadlol yn eu lledaenu gan ddefnynnau yn agos, y lefel hon. gall mwgwd hidlo gronynnau yn yr awyr a rhwystro llygryddion fel defnynnau, gwaed, hylifau'r corff a secretiadau. Gall effeithlonrwydd hidlo gronynnau nad ydynt yn olewog gyrraedd 95 Mae uwchlaw% yn cyrraedd lefel yr N95, sy'n offer amddiffynnol personol a ddefnyddir yn gyffredin ar gyfer clefydau yn yr awyr. Mae'n cyd-fynd yn dda ag wyneb y gwisgwr ac mae'n gynnyrch defnydd un-amser. Gall masgiau amddiffynnol meddygol atal y mwyafrif o bathogenau fel bacteria a firysau. Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn argymell bod gweithwyr meddygol yn defnyddio masgiau amddiffynnol yn erbyn gronynnau i atal haint firws yn awyr yr ysbyty.

 • Ear mounted mask

  Mwgwd wedi'i osod ar glust

  Defnyddir masgiau meddygol tafladwy i rwystro chwistrellau o'r ceudod llafar a'r ceudod trwynol, a gellir eu defnyddio ar gyfer gofal hylendid tafladwy mewn amgylcheddau meddygol cyffredin. Mae'n addas ar gyfer gweithgareddau gofal iechyd cyffredinol, fel glanhau glanweithiol, paratoi hylif, glanhau cynfasau gwely, ac ati, neu rwystro neu amddiffyn gronynnau heblaw micro-organebau pathogenig fel paill.